• Marillenknödel © Niederösterreich Werbung / Stefan Fürtbauer
  • Wachauer Safranernte
  • Scharfe Schoten

Marhule, špargľa a iné

Marhule z regiónu Wachau

Marhule z regiónu Wachau
Marhule z Wachau si známe v celej Európe, uznávané ako špeciality, ktoré patria k jedným z mála rakúskym  produktom s uznávanou  a chránenou značkou  v EU. Ten, kto ochutná marhule z rôznych regiónov Rakúska, tie z Wachau, vie hneď rozpoznať.

O marhuliach z Wachau sa dozviete viac