Príjazd, príchod
Odjezd, odchod
  • Gebratene Forelle
  • Wachauer Chili von der Gärtnerei Hick in Weißenkirchen
  • Dreierlei von der Wachauer Marille, Weinhof Aufreiter © Nikolaus Korab
  • Safranernte
  • Grüner Spargel aus dem Marchfeld

Marhule, špargľa a iné Wachau-Nibelungengau-Kremstal

Marhule z regiónu Wachau

Marhule z regiónu Wachau
Marhule z Wachau si známe v celej Európe, uznávané ako špeciality, ktoré patria k jedným z mála rakúskym  produktom s uznávanou  a chránenou značkou  v EU. Ten, kto ochutná marhule z rôznych regiónov Rakúska, tie z Wachau, vie hneď rozpoznať.

O marhuliach z Wachau sa dozviete viac

Typické pečivo Wachauer Laberl

Typické pečivo Wachauer Laberl
V tridsiatych rokoch posledného storociča vytvorila pekáreň Schmidl v meste  Dürnstein špeciálny druh chleba, ktorý je dodnes spojený z regiónom Wachau: je ním tzv. Wachauer Laberl.

Ako vzniklo pečivo z Wachau - Wachauer Laberl

Šafrán z Wachau

Šafrán z Wachau
Už od roku 1200 až po 19.storočie pestovali šafrán v regióne Dolného Rakúska. Pred niekoľkými rokmi sa tomuto koreniu aktívne začali odborníci venovať a pestujú podnes. Bernhard Kaar ho pestuje na určitých miestach vo Wachau už pár rokov.

O manufaktúre šafránu vo Wachau sa dozviete viac

x