Ustanovenia o ochrane údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá - preto sa spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH pri spracúvaní a zhromažďovaní osobných údajov prísne pridržiava platných predpisov na ochranu osobných údajov (európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR a zákon o ochrane údajov).

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia platí pre internetovú stránku www.donau.com  a regionálne internetové stránky www.wachau.at , www.tullnerdonauraum.com a www.carnuntum-marchfeld.com  prevádzkované spoločnosťou Donau Niederösterreich Tourismus GmbH.

Jednotlivé stránky môžu obsahovať odkazy na iných turistických partnerov a poskytovateľov služieb v dolnorakúskej sieti cestovného ruchu, na ktoré sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH už nevzťahuje. To znamená, že za tieto externé obsahy ani osobné údaje, ktoré tieto stránky spracúvajú, nenesieme žiadnu zodpovednosť ani nepreberáme žiadnu záruku.

Veľmi nám záleží na bezpečnosti vašich údajov. Preto sme uskutočnili všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti spracovania údajov, aby sme vaše osobné údaje čo možno najlepšie uchránili pred prístupom nepovolaných tretích strán.
To sa nám darí dosahovať používaním najmodernejších bezpečnostných softvérov, ako aj kódovacích a šifrovacích postupov v rámci našej IT infraštruktúry. Okrem iného podporujeme bezpečnosť vašich údajov využívaním opatrení, ktoré minimalizujú riziká (minimalizácia údajov vo všetkých oblastiach), ako aj preventívne ochranné opatrenia.

Please choose one option

Cookies