Please wait
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Spätromanischer Karner, um 1875
 • Tullner Karner bei Schnee
 • Karner Tulln, Innenaufnahme
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Spätromanischer Karner, um 1875
 • Tullner Karner bei Schnee
 • Karner Tulln, Innenaufnahme

Kostol predstavuje umelecko-historický poklad. V lete otvorený od 7.30 hod. – 19.30 hod. Karner - ossárium je pojem pre bohatstvo mesta Tulln v 13. storočí. Je považovaný za najdôležitejší v Európe. Kostol pripomína maďarskú budovu, stavba je neskororománska, v Rakúsku  to bola doba rozkvetu, časy panovania posledných  Babenbergovcov. V tomto období sa už v západnej Európe udomácňoval gotický štýl. Budova kostola je z roku 1240, pravdepodobne ju dalo postaviť posledné knieža Friedrich II.
Horné poschodie je vlastne akousi kaplnkou na posledné spočinutie, cintorín, odtiaľ vedú schody ďalej do románskeho traktu. Apsida smerom na východ, vchod je umiestnený smerom na severozápad, respektíve smerom k dnešnej  ceste -Wiener Straße,  čo bolo už vtedy pre mesto Viedeň osou medzi východom a západom.
 
Kostol má základy v tvare jedenásťuholníka, formu, ktorá pripomína mnohé sakrálne stavby v Jeruzaleme. Spodná časť ossária slúžila do roku 1785 ako kostnica.

Vnútrajšok stavby je celý zastrešený, fresky sú namaľované tak, že ich vidno z oltára, všetko je umiestnené presne tak, aby veriaci, keď majú oltár za sebou, videli panny z Evanjelia, na ľavej strane zasa bláznivé panny, ktorých sprevádza diabol do pekla. Oproti oltáru vidno pekelných duchov a sú tu tiež znázornené ľudské neresti ako  protiklad  cudnosti. Výrazná je postava so sudom vína.

Verejnou dopravou sa dá ľahko dostať vlakom alebo autobusom.

Opening hours

Návšteva kaplnkovej miestnosti Tullner Karner je možná včasnou rezerváciou: v rámci prehliadok mesta - informácie o termínoch a registrácii v turistických informáciách Tulln pod Tel .: +43 2272 67566 alebo E-Mail: tullner-donauraum@donau.com; Individuálna návšteva s autorizovaným sprievodom - dohoda o farnosti Tulln - St. Stephen, tel: +43 2272 62338-0, otváracia doba farského úradu: pondelok a sobota: 9: 00-12: 00 a 15: 00-17: 00 Hodiny, St a Pia: 9:00 - 12:00 hod. Alebo združenie "Rettet den Karner", predseda Karl Heinl, Tel .: +43 676 3069499