Databáza pre médiá
Zum Pressebereich

Would you like to receive all media releases of Donau Niederösterreich Tourismus GmbH by e-mail in the future? Then please sign up here:

Donau Presseverteiler


Vaše kontaktné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo), ako aj vaše údaje špecifické pre danú cestu (dátum príchodu/odchodu, počet osôb, počet detí a vek detí) sa u nás ukladajú na účel a počas doby spracovania vášho nezávislého dopytu a sú nami sprostredkované príslušnému ubytovateľovi/poskytovateľovi s cieľom prípravy ponuky. Nad rámec uvedeného nebudeme vaše údaje poskytovať tretím stranám. Ďalšie informácie o vašich právach ako dotknutej osoby, ako aj o nás ako o osobe zodpovednej za spracovanie údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Please make sure your email address is valid! Otherwise your request can not be answered.

If you have questions, we are happy to help you. This service is intended solely for journalists. Thank you for noting this.