Please wait

Mestský farský kostol Traismauer

  • Stadtpfarrkirche Traismauer
  • Unterkirche, Stadtpfarrkirche Traismauer
  • Unterkirche, Stadtpfarrkirche Traismauer

Kirchenplatz 1,
3133 Traismauer

Route to parking lot

Stadtpfarrkirche Traismauer
+43 2783 6356 Compose e-mail

  • Stadtpfarrkirche Traismauer
  • Unterkirche, Stadtpfarrkirche Traismauer
  • Unterkirche, Stadtpfarrkirche Traismauer

Barokový mestský farský kostol v meste Traismauer má dlhú históriu. Na začiatku 9. storočia bol Traismauer hlavným mestom východného  grófstva Karola Veľkého. V roku 833, vo vtedajšom martinskom kostole bolo pokrstené moravské knieža Pribina. Na tento historický moment upozorňuje fontána kniežaťa Pribinu, obnovená v roku 1999.

Pôvodný drevený kostol vyhorel, z pozostatkov postavili v roku 1293 nový farský kostol v neskororománskom slohu. Kostol sv. Martina  niekoľkokrát  prestavali, naposledy v barokovom štýle. Mnoho rokov sa mesto Salzburg  ‒ jeho arcibiskupstvo ‒  nevedelo dohodnúť na právach patronátu nad kostolom, ktorý  v 12.až 13.storočí  postavili na ústí rieky Traisen.  Nakoniec si za hlavného svätého kostola v Salzburgu zvolili sv. Ruperta.  Práve tento farský kostol bol vhodným náleziskom pre archeológov. Keď ho v roku 1975 renovovali, našli v lodi kostola voľne ležiace zvyšky múru a nátery, ktoré umožnili nazrieť do hlbšej minulosti tohto farského kostola v meste Traismauer. Najstaršie nálezy sú z rímskeho stredoveku, z čias Augustiána, z 1. storočia po Kristovi.  Údajne sa tu nachádzala komandatúra rímskeho tábora.

V takzvanom priestore pod kostolom našli hrob muža vo veku približne 30 rokov. Ide o  grófa  Cadaloca, príbuzného manželky Karola Veľkého, ktorého v roku 802 pri rieke Güns zasiahli šípom pri obrane proti Avarom z Východu. Hrobka má rozmery  6x6 metrov, zlato, strieborné nite na oblečení, ako aj zuby dokazujú, že išlo o vznešeného človeka z karolínskej doby.

Verejnou dopravou sa dá ľahko dostať vlakom alebo autobusom.

Opening hours

zu den Gottesdiensten