Please wait

Kostol Minoritov v Tullne

  • Minoritenkirche
  • Minoritenkirche Tulln
  • Minoritenkirche
  • Minoritenkirche
  • Minoritenkirche Tulln
  • Minoritenkirche

Kostol, ktorý dokončili v roku 1739, patrí k tým najkrajším neskorobarokovým stavbám v krajine vôbec, a je to so svojimi pozoruhodnými priľahlými miestnosťami (loreto ‒ kaplnka, zákristia, krypta,  obrazáreň) jeden celok, ktorý stojí dodnes nezmenený. Kostol je zasvätený nepoškvrnenej Márii a sv.  Jánovi Nepomukovi. Vlastní ju mesto a v roku 1990 ju príkladne zrenovovalo.

Vnútri sú nádherné fresky, hlavný oltár, postranný oltár so sv. Františkom z Assisi, bohato zdobená kazateľnica s prekrásnymi drevorezbami.
V lorete – v kaplnke je tajný tip ‒ kópia Čiernej madony z Loreta ‒ stojí za barokovými drevenými mrežami, obklopená anjelmi a presvietená oboma oknami zboku. Rezbárska práca znázorňuje scénu zo života Márie, zvestovanie a pohromu. Pod loreto – kaplnkou je pivnica vyzdobená kameňmi a mušľami, pravdepodobne barokový priestor na pokánie.

Spodná časť kostola  bola miestom na pochovávanie  mníchov kláštora. Niektoré priestory a kúty sú zaplnené hrobmi mníchov rádu,  ktorí zomreli v roku 1750 a 1780.

Verejnou dopravou sa dá ľahko dostať vlakom alebo autobusom.

Opening hours

Prehliadky so sprievodcom podľa dohody a v rámci prehliadky mesta.