Please wait
  • Wolkenturm Grafenegg
  • Schloss Grafenegg
  • Schloss Grafenegg
  • Schloss Grafenegg

Grafenegg 10,
3485 Grafenegg

Route Google maps

Schloss Grafenegg
+43 2735 5500 Compose e-mail Web

  • Wolkenturm Grafenegg
  • Schloss Grafenegg
  • Schloss Grafenegg
  • Schloss Grafenegg

Historický zámek vedle futuristické scény pod širým nebem v krajinářském parku a jezdecká škola z 19. století vedle moderního koncertního sálu a mnohem více vás očekává v Grafeneggu.

Štíhlá věž dvorního průčelí zámku Grafenegg reprezentuje stavební fázi pozdní gotiky.  Také epocha renesance trvale ovlivnila vývoj zámku, který v první polovině 17. století již představoval čtyřkřídlý objekt se dvěma vypínajícími se věžemi. Vodní příkop a čtyři tvrzové objekty zajišťovaly impozantní ochranu. Na východní straně byla zřízena kaple, čímž Grafenegg získal tvar, jenž se částečně zachoval do dnešní doby. Období baroka připomíná zahradní pavilon, v kterém se konaly slavnosti a hrávalo divadlo.

Po vzoru anglických zámků se měl postavit objekt ve stylu romantického historismu. Tak vznikl zámek Grafenegg, jak ho známe dnes: jako symbol s vyčnívající věží, grandiózní fasádou, se stylovými schodišti, působivými arkádami a s krásnou kaplí, jež ukrývá oltář z 15. století.

Dnes je zámek směsicí stylových prvků anglické novogotiky 19. století a stavebních prvků 17. století.

Zámek obklopuje velký anglický park o rozloze 32 hektarů, který nabízí historické, botanické a zcela moderní prvky. Třísetletá historie parku se tak odráží ve vzácných rostlinách pocházejících z celého světa, ve starých stromech a v dobových uměleckých dílech.

Classifications

  • Partner se zaručenou kvalitou v Dolním Rakousku
  • Natur im Garten