Please wait

Kostel Minoritů v Tullnu

  • Minoritenkirche
  • Minoritenkirche Tulln
  • Minoritenkirche
  • Minoritenkirche
  • Minoritenkirche Tulln
  • Minoritenkirche

Kostel, který dokončili v roce 1739, patří k těm nejkrásnějším pozdněbarokním stavbám v zemi vůbec, a je to se svými pozoruhodnými přilehlými místnostmi (loreto ‒ kaplička, zákristie, krypta, obrazárna) jeden celek, který dodnes stojí nezměněn. Kostel je zasvěcen neposkvrněné Marii a sv. Janovi Nepomukovi. Vlastní ho město a v roce 1990 ho příkladně zrenovovalo.

Uvnitř jsou nádherné fresky, hlavní oltář, postranní oltář se sv. Františkem z Assisi, bohatě zdobená kazatelna s překrásnými dřevořezbami. V loretě – v kapličce je tajný tip ‒ kopie Černé madony z Lorety ‒ stojí za barokními dřevěnými mřížemi, obklopena anděly a prosvícena oběma okny zboku. Řezbářská práce znázorňuje scénu ze života Marie, zvěstování a pohromu. Pod loreto-kapličkou je sklep vyzdobený kameny a mušlemi, pravděpodobně barokní prostor pro pokání.

Spodní část kostela byla místem pro pochovávání mnichů kláštera. Některé prostory a kouty jsou zaplněny hroby mnichů řádu, kteří zemřeli v roce 1750 a 1780.

Veřejné cestování je snadné se dostat vlakem nebo autobusem.
 

Opening hours

Prohlídky s průvodcem po předchozí domluvě a jako součást prohlídky města.