Předpisy týkající se ochrany údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá - proto se společnost Donau Niederösterreich Tourismus GmbH přísně řídí při zpracování a shromažďování osobních údajů právními předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR a DSG).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky www.donau.com provozované správcem Donau Niederösterreich Tourismus GmbH a dále pro regionální webové stránky www.wachau.at  , www.tullnerdonauraum.com  a www.carnuntum-marchfeld.com  .

Jednotlivé stránky mohou obsahovat odkazy na další turistické partnery a poskytovatele služeb a produktů v oblasti dolnorakouského cestovního ruchu, na které se prohlášení společnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH o ochraně osobních údajů nevztahuje. To znamená, že za tento externí obsah ani za osobní údaje zpracované pod těmito odkazy nemůžeme převzít žádnou záruku ani odpovědnost.

Bezpečnost vašich údajů je naším velkým zájmem. Proto jsme uskutečnili všechna potřebná technická a organizační opatření, abychom zaručili bezpečnost zpracování dat a vaše osobní údaje co nejlépe ochránili před přístupem nepovolaných třetích stran. Toho dosahujeme na jedné straně používáním nejmodernějšího bezpečnostního softwaru, kódovacích a šifrovacích postupů v rámci naší IT infrastruktury, na druhé straně podporujeme bezpečnost vašich osobních údajů používáním opatření pro snížení rizika (minimalizace dat ve všech oblastech) a preventivních ochranných opatření.

Následovně uvádí společnost Donau Niederösterreich Tourismus GmbH podrobné informace o tom, jaké osobní údaje se při vaší návštěvě našich webových stránek evidují a jaké osobní údaje se shromažďují a pro co se používají v rámci navázání kontaktu s námi.

Please choose one option

Cookies