Please wait
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Spätromanischer Karner, um 1875
 • Tullner Karner bei Schnee
 • Karner Tulln, Innenaufnahme
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Karner Tulln
 • Spätromanischer Karner, um 1875
 • Tullner Karner bei Schnee
 • Karner Tulln, Innenaufnahme

Kostel představuje umělecko-historický poklad. V létě od 7.30 hod. – 19.30 hod. Karner - ossarium je pojem pro bohatství města Tulln ve 13. století. Je považován za nejdůležitější v Evropě. Kostel připomíná maďarskou budovu, stavba je pozdněrománská, v Rakousku to byla doba rozkvětu, časy panování posledních  Babenbergovců. V tomto období se už v západní Evropě udomácňoval gotický styl. Budova kostela je z roku 1240, pravděpodobně ji dal postavit poslední kníže Friedrich II.
Horní poschodí je vlastně jakousi kapličkou pro poslední spočinutí, hřbitov, odtud vedou schody dále do románského traktu. Apsida směrem na východ, vchod je umístěn směrem na severozápad, respektive směrem k dnešní  cestě - Wiener Straße, což bylo už tehdy pro město Vídeň osou mezi východem a západem.
 
Kostel má základy v tvaru jedenáctiúhelníku, formu, která připomíná mnohé sakrální stavby v Jeruzalému. Spodní část ossaria sloužila do roku 1785 jako kostnice. Vnitřek stavby je celý zastřešený, fresky jsou namalovány tak, že jsou vidět z oltáře, vše je umístněno přesně tak, aby věřící, když mají oltář za sebou, viděli panny z Evangelia, na levé straně zase bláznivé panny, které doprovází ďábel do pekla. Naproti oltáři jsou pekelní duchové a též znázorněny lidské neřesti jako protiklad cudnosti. Výrazná je postava se sudem vína.

Veřejné cestování je snadné se dostat vlakem nebo autobusem.
 

Opening hours

Návštěva kaple Tullner Karner je možná včasnou rezervací: v rámci prohlídek města - informace o termínech a registraci v turistických informacích Tulln pod Tel .: +43 2272 67566 nebo E-Mail: tullner-donauraum@donau.com; Individuální návštěva s autorizovaným doprovodem - dohoda o farnosti Tulln - St. Stephen, tel: +43 2272 62338-0, otevírací doba farního úřadu: Po. Hodiny, St a Pá: 9: 00-12: 00 hodin nebo sdružení "Rettet den Karner", předseda Karl Heinl, Tel .: +43 676 3069499