Please wait

Park kláštora Melk

  • Stiftspark Melk im Frühling
  • Garten Stift Melk
  • Stift Melk Paradiesgarten
  • Stift Melk Stiftspark_erste Etage

Abt-Berthold-Dietmayr-Straße 1,
3390 Melk

Route Google maps

Stiftspark Melk
+43 2752 555232 Compose e-mail Web

  • Stiftspark Melk im Frühling
  • Garten Stift Melk
  • Stift Melk Paradiesgarten
  • Stift Melk Stiftspark_erste Etage

Záhrada tvorí symetrickú smybiózu od budovy kláštora až po vonjajšiu časť. Park  je dôkazom toho, ako  pred 250 rokmi vznkali prirodzené zákutia a plochy, či priestor pre život. Záhrada kláštora mohla byť vzorom pre iné záhrady napríklad v čase baroka, či v čase rozkvetu anglických záhrad až po dnes. V 18. storočí areál vtedajšej vinice a sadu pretvorili na barokovú rajskú záhradu tak zodpovedali topografickým rozdielom územia.  Dnešnú výnimočnosť a identitu získal park v posledných storočiach vďaka meniacim sa názorom na výzor záhrady. Taktiež hospodárske nestabilné časy, kedy sa nedalo optimálne  financovať  záhradu a starostlivosť o ňu prispeli k tomu, že záhrada zarástla a že si ju akoby príroda zobrala späť. S revitalizáciou parku v 15. storočí obnovili staré, čiatočne barokové štruktúry.Pastvou pre oči je prvá plocha parku, je to barokovú záhradný pavilón. Opát  Thomas Pauer dal pavilón postaviť  Franzom Munggenastom v barokovom duchu medzi rokom 1747 až 1748. Miestnosti pavilónu vymaľoval v roku 1763 po 1764 Johann Wenzel Bergl freskami. Sú plné fantázie, miestami pre oddych a zaháľanie, majster z neho vytvoril exotické miesto, s exotickými zvieratami, akúsi džungľu s Indinánmi. Záhradný pavilón slúžil  v čase baroka pre mníchov, ktorí sa v ňom rekreovali. Dnes je zariadený pavilón ako kaviareň so samoobsluhou.  Pred ním je nasadených mnoho ruží, tie svojou nádherou a kvetmi podčiarkujú krásu samotného pavilónu. Ďalšie druhy ruží kvitnú pozdĺž záhradnej rampy v druhej časti, ploche parku. Druhá časť je chrakteristická rôznymi cestičkami, ohniskom, " kameňmi, ktoré rozprávajú" a studňou s pitnou vodou, tá je vyrobená zo skameneného stromu.V tretej časti, úrovni sa nachádza žila záhrady a síce barokový rezervoár vody, je obstavaný lipami, ktoré majú 250 rokov. V barokovej nádrži na vodu je inštalácia od súčasného výtvarníka  Christiana Philippa Müllera – „Nový svet“ - plávajúci raj, nádrž, kde sú nasadené rastliny až z Ameriky.Už 15 rokov pracujú na revitalizácii záhrady parku kláštora.  Niektoré časti opäť prerobia a otvoria verejnosti.2010 park získal nové akcenty - Walahfrid Strabo Garten, Jardin meditérraneén a Cabinet clairvoyée.