Kúpať sa v Dunaji? Možností je veľa. Napríklad na príjemných kúpaliskách priamo pri brehu rieky na plážach z piesku alebo štrku, priamo pri Dunaji alebo idylicky v ramenách rieky. Mnoho miest má voľné kúpaliská. Veslárske a vodné kluby, poskytujú vybavenie a organizujú rôzne kurzy.

Please wait
0 Result(s)
regions
Chose city

Search for business/tourist site
Type