Please wait

Pfarrkirche zum Hl. Bischof Martin

2305 Witzelsdorf

Route Google maps

Pfarrkirche zum Hl. Bischof Martin

Kontemplatívny cieľ: Rímskokatolícky farský kostol vo Witzelsdorfe je zasvätený svätému Martinovi. Nachádza sa v trhovom mestečku Eckartsau v okrese Gänserndorf - na mierne vyvýšenom severnom konci mesta. Bývalý opevnený kostol, ktorý sa prvýkrát spomína v listine z roku 1444, je obklopený cintorínom.

Farský kostol svätého Martina s neskororománskymi a ranogotickými prvkami stojí za to vidieť zvonka aj zvnútra. Románska loď má barokové omietkové panely z 18. storočia. Z tohto obdobia pochádza aj hlavný oltár, na ktorého oltárnej skrini je obraz svätého Martina z 20. storočia. Kazateľnica s postavami apoštolov Petra a Pavla je zachytená v neskoršom 18. storočí.