Tip redakcie

V akadémii v Kamptale sa tí, ktorí majú záujem vedieť o víne viac, môžu v piatok alebo v sobotu dozvedieť od vybraných kamptalských vincúrov všetko o regióne Kapmtal a o vínach. A nemusíte mať predtým žiadne vedomosti. Po spoločnej ochutnávke s vinárom alebo akademikom vína dostane každý účastník kurzu certifikát.Mnohí vinári ponúkajú možnosť pravidelných ochutnávok a predaja vína individuálny hosťom aj bez ohlásenia sa vopred. Pripravili sme pre vás prehľad, kto z vinárov má otvorené od mája až do októbra.