Adatvédelem

Az adatvédelem fontos számunkra - ezért a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH a személyes adatok feldolgozásánál szigorúan betartja az adatvédelemre vonatkozó szabályozást (GDPR, az EU általános adatvédelmi rendelete, valamint DSG, Ausztria adatvédelmi törvénye). Ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH által üzemeltetett www.donau.com  honlapra, ill. a regionális www.wachau.at , www.tullnerdonauraum.com  és www.carnuntum-marchfeld.com  honlapokra.

Egyes oldalak tartalmazhatnak olyan hivatkozásokat, melyek egyéb, alsó-ausztriai turisztikai partnerekre és szolgáltatókra vonatkoznak, akikre a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH adatvédelmi nyilatkozata nem érvényes. Ez azt jelenti, hogy az ottani tartalmakért, ill. a személyes adatok általuk történő feldolgozásáért felelősséget nem vállalunk.
Adatai biztonsága nagyon fontos számunkra. Ezért számos olyan technikai és szervezeti intézkedést tettünk, melyek megakadályozzák, hogy személyes adatai harmadik fél számára jogosulatlanul hozzáférhetővé váljanak. Ez egyrészt olyan IT infrastruktúrát jelent, mely modern biztonsági szoftvereket, kódolási és titkosítási folyamatokat tesz lehetővő, másrészt pedig olyan rizikócsökkentő intézkedéseket, melyek az adatok védelmét szolgálják (az adatok csökkentése minden területen), valamint megelőző lépéseket.

Please choose one option

Felelős

Ki a felelős az adatok feldolgozásáért? Kihez fordulhatok az adatfeldolgozással kapcsolatos kérdéseimmel, ill. az adatvédelmi jogok érvényesítése érdekében?
Az adatfeldolgozásért felelős: 

Donau Niederösterreich Tourismus GmbH
Ügyvezető: Mag. Bernhard Schröder
Schlossgasse 3, 3620 Spitz an der Donau
Telefon: 02713/300 60-0
Fax: 02713/300 60-30
E-mail: office@donau.com 

A Donau Niederösterreich Tourismus GmbH adatvédelmi tisztviselője:
Gudrun Tiefenbacher
Schlossgasse 3, 3620 Spitz an der Donau
Telefon: +43 (0) 2713/300 60-26
Fax: +43 (0) 2713/300 60-30
E-mail: datenschutz@donau.com 

Az adatok típusa és forrása

Milyen adatok kerülnek feldolgozásra? Honnan származnak az adatok?

Azokat az adatokat dolgozzuk fel, ill. mentjük el, melyeket e-mailes kapcsolatfelvétel esetén továbbít nekünk. Ezeket arra használjuk, hogy eleget tegyünk az e-mailben tett kérésnek, ill. a továbbiakban kapcsolatban álljunk Önnel. A kapcsolattartáshoz tartozik pl. a hírlevélre történő feliratkozás, prospektusok vagy utalványok rendelése, foglalások, nyereményjátékok vagy elérhetőségek iránti érdeklődés.

Hírlevél
A Donau Niederösterreich Tourismus GmbH évente többször megjelenő hírlevele egy ingyenes szolgáltatás ügyfeleknek és partnereknek. Minden feliratkozó, önként, kétlépéses e-mail megerősítésessel (double-opt-in) iratkozik fel a hírlevélre. Az személyes adatok továbbadása a felhasználók beleegyezése nélkül teljességgel kizárt. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Ezt vagy közvetlenül a hírlevélben vagy az office@donau.com  e-mail címen lehet megtenni.

Prospektusok rendelése
Amennyiben prospektust rendel, beleegyezik, hogy adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám) elektronikusan tároljuk és azokat Donau Niederösterreich Tourismus GmbH érdekes információk továbbítása érdekében (prospektusok, stb.) a továbbiakban felhasználja. Önnek ebből semmilyen kötelessége vagy költsége nem származik. Az adattörlést bármikor kérheti a 0043 2713 / 30060-0-ás telefonszámon vagy az urlaub@donau.com  e-mail címen. Személyes adatnak minősül: név, cím, kapcsolatfelvételi lehetőségek (e-mail cím, telefonszám), ország.

Az adattörlés kezdeményezéséig ezeket az adatokat tároljuk. További adatokat csak abban az esetben dolgozunk fel, ha azokat önként adja meg webböngészőjében érdeklődés, regisztráció vagy egy szerződés megkötése esetében. Amennyiben szükséges, hogy adatait átadjuk egy külsős szolgáltatónak, akkor minden technikai és szervezeti intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy ez megfeleljen az adatvédelemre vonatkozó törvényi előírásoknak. Az adatfeldolgozás a GDPR, az EU általános adatvédelmi rendelete, valamint a DG, Ausztria adatvédelmi törvénye alapján történik.

Célok és jogi háttér

Milyen céllal történik az adatfeldolgozás? Mi az adatfeldolgozás jogi háttere?

A személyes adatok feldolgozása csakis az adatvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően történik: Szerződésben lefektetett kötelességek teljesítése érdekében, ill. adott esetben, ha a szerződés életbe lépése érdekében megfelelő intézkedések szükségesek (lásd GDPR 6. cikkely, 1. bekezdés) A személyes adatok feldolgozása ahhoz szükséges, hogy eleget tegyünk konkrét kérésének, ill. megbízásának:

 • tájékoztató anyagok megküldése (prospektusok, térképek, képes anyagok)
 • megrendelt utalványok megküldése (csomagajánlatokhoz)
 • nyertesek értesítse, nyeremények megküldése nyereményjátékok esetében, adatok továbbítása szálásadóknak/szolgáltatóknak foglalási kérések feldolgozása érdekében

Beleegyezés esetében (lásd GDPR 6. cikkely, 1. bekezdés)
Amennyiben beleegyezését adja, hogy személyes adatait feldolgozzuk, azt csakis a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott céllal és a megegyezés szerinti terjedelemben tesszük meg. Beleegyezését bármikor, azonnali hatállyal visszavonhatja. A hozzájárulásával történtő adatfeldolgozás visszavonásig jogszerű marad. Pl. bármikor leiratkozhat ingyenes hírlevelünkről. Megteheti ezt közvetlenül a hírlevélben vagy az office@donau.com  e-mail címen.

Adatok továbbítása

Ki férhet hozzá adataihoz? Kinek továbbítjuk adatait a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH-n túl?

A Donau Niederösterreich Tourismus GmbH-n belül azok az illetékesek, ill. munkatársak férhetnek hozzá személyes adataihoz, akiknek szükségük van azokra a szerződés előkészítéséhez, ill. a szerződésben lefektetett kötelességek teljesítéséhez. A Donau Niederösterreich Tourismus GmbH honlapján keresztül lehet olyan foglalás- és ajánlatkérést tenni, melyek semmilyen kötelezettséggel nem járnak. Az ennek során megadott személyes (név, cím, e-mail cím, telefonszám) és az utazásra vonatkozó adatokat (érkezés és utazás napja, személyek, gyerekek száma és életkora) csak azzal a céllal továbbítjuk szállásadók/szolgáltatók felé, hogy azok az érdeklődésre válaszolni tudjanak.

Ezen felül olyan általunk megbízott partnerek (kiváltképp IT és backoffice szolgáltatók, valamint nyomdák) kapják meg személyes adatait, akiknek az adott feladat ellátásához azokra szükségük van. Minden általunk megbízott partner szerződésben kötelezte el magát, hogy a személyes adatokat csak és kizárólag az adott szolgáltatás teljesítése érdekében dolgozza fel és bizalmasan kezelje.

Személyes adatok felhasználása a webshopban
A vásárlás és a szerződés lebonyolítása érdekében minden szükséges adat tárolásra kerül. A szerződés lebonyolításához szükséges adatokat, mint pl. név, cím és a megrendelő egyéb személyes adatai, harmadik félnek továbbítjuk. A megrendeléshez szükséges hitelkártyaszámot a Payment Service Provider Datatrans AG-nek, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich, továbbítjuk, ahol jelszóval védve tárolásra kerül. Ez a szabályozás a közvetítésre és az eladásra is vonatkozik. A fent említett megbízott partnereken kívül egyéb harmadik fél nem kapja meg adatait, kivéve, ha azt törvény írja elő.

Az adattárolás időtartama

Mennyi ideig őrizhetjük meg és dolgozhatjuk fel adatait?

Adatait a fennálló ügyfélkapcsolat ideje alatt tároljuk és dolgozzuk fel (beleértve a közvetlen üzletszerzési célokat is), ill. a hozzájárulás megvonásáig. A tárolás kapcsán továbbá figyelembe vesszük a megőrzésre vonatkozó törvényi előírásokat, mint pl. a könyvelési dokumentumok és iratok hét éves megőrzését.

Személyes adatok védelméhez való jog

Mely adatvédelmi jogok állnak az érintett rendelkezésére?

Érintett személyként az alábbi jogokkal bármikor élhet:

 • a tárolt adatokról tájékoztatás, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésük korlátozása (egyértelmű személyazonosítást követően személyazonosító okmánnyal)
 • tiltakozás az adatok feldolgozása és marketing célú felhasználása ellen
 • az adathordozhatósághoz való jog az adatvédelem érvényes jogszabályainak értelmében

Tájékoztatáshoz való jog
Érintettként (egyértelmű személyazonosítást követően személyazonosító okmánnyal) jogosult arra, hogy kérjen tőlünk egy igazolást, melyben arról tájékoztatjuk, hogy kerültek-e személyes adatai feldolgozásra nálunk. Ennek érdekében bármikor rendelkezésére állunk a datenschutz@donau.com  e-mail címen.

Az érintett hozzáférési joga
Érintettként (egyértelmű személyazonosítást követően személyazonosító okmánnyal) jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kérjen tőlünk személyes adatai tárolásáról, ill. kapjon egy másolatot a tájékoztatóról. Ennek érdekében bármikor rendelkezésére állunk a datenschutz@donau.com  e-mail címen.

Az érintett hozzáférési joga a következő információkra vonatkozik:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • panasz benyújtásának joga az osztrák adatvédelmi hatóságnál, mint felügyeleti szervnél
 • ha az adatokat nem az érintett-től gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

Honlapunk üzemeltetése során szoftverszolgáltatók és ügynökségek tevékenységük keretein belül hozzáférhetnek személyes adatokhoz. Ezek kötelesek betartani az adatvédelemre vonatkozó előírásokat. A datenschutz@donau.com  e-mail címen szívesen nyújtunk részletes tájékoztatást az általunk megbízott szolgáltatókról.

Továbbá érintettként jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatait továbbították-e harmadik országbeli címzetteknek, illetve nemzetközi szervezeteknek. Ha a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

A helyesbítéshez való jog
Érintettként (egyértelmű személyazonosítást követően személyazonosító okmánnyal) jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ennek érdekében bármikor fordulhat hozzánk a datenschutz@donau.com  e-mail címen.

A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")Érintettként (egyértelmű személyazonosítást követően személyazonosító okmánnyal) jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 • Az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • Adatok törlése a személyes adatok kezelését előíró alkalmazandó uniós és osztrák jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében, mely ránk, mint adatkezelőre vonatkozik.

Amennyiben a fent említett indokok valamelyike fennáll és érintettként személyes adatainak törlését szeretné kezdeményezni a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH-nál, akkor bármikor megteheti ezt a datenschutz@donau.com  e-mail címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jogÉrintettként (egyértelmű személyazonosítást követően személyazonosító okmánnyal) jogosult arra, hogy kérésére adatkezelőként korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Adatkezelőként már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön érintettként igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Érintettként a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a fent említett indokok valamelyike fennáll és érintettként személyes adatainak kezelésének korlátozását szeretné kezdeményezni a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH-nál, akkor bármikor megteheti ezt a datenschutz@donau.com  e-mail címen.

Az adathordozhatósághoz való jog
Érintettként jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön általa nekünk, mint adatkezelőnek rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, valamint az adatkezelés automatizált módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során érintettként továbbá jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása érdekében bármikor fordulhat hozzánk a datenschutz@donau.com  e-mail címen.

A tiltakozáshoz való jog
Érintettként jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ennek érdekében szívesen állunk rendelkezésére a datenschutz@donau.com  e-mail címen.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Panasztételhez való jog
Panasztételhez való jogával az osztrák adatvédelmi hatóságnál élhet: www.dsb.gv.at 

Rendelkezésre bocsátandó információk

Köteles adatait rendelkezésre bocsátani?

A kívánt megrendelés (pl. foglalás, információs anyag megrendelése) teljesítéséhez és az ebből eredő szerződés vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítéséhez szükségünk van személyes adataira. Amennyiben nem szeretné megadni adatait, sajnos nem tudjuk végrehajtani a megrendelést. Azon adatok feldolgozásához, melyek nem szükségesek az adott megrendelés teljesítéséhez, nem szükséges hozzájárulnia. Pl. ha nyereményjátékon vesz részt, nem kell hozzájárulnia ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk. Ez a hozzájárulás opcionális.

Google térkép

A Google térképek használata

A Donau Niederösterreich Tourismus GmbH honlapjain Google térképeket használ kiváltképp POI-k (hasznos helyek, érdekes pontok) jelölésére interaktív térképeken. Ezen weboldalak használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google, annak képviselői vagy harmadik fél gyűjtse, feldolgozza és felhasználja az automatikusan vagy Ön által megadott adatokat. A következő oldalon tájékozódhat azokról az adatokról, melyek a Google térképek használatával átadásra kerülnek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu . Az IP címen kívül ide tartoznak a használt okostelefon GPS adatai, ill. az online keresési magatartás.

Közösségi média

Közösségi oldalak használata

Honlapunkon talál hivatkozásokat közösségi médiumok oldalaira, mint pl. a Facebook vagy a Twitter. Ezek nem tartalmaznak a Facebook vagy Twitter által használt bővítményeket, melyek a felhasználó befolyása nélkül már az oldal betöltésekor továbbítják az adatokat a szolgáltatónak.

A közösségi médiahálózatok linkjei mögött csak egy hivatkozás található a közösségi médiahálózathoz, ideértve a megosztandó weboldal átvitelét is. A webhelyről nem kerülnek felhasználói adatok továbbítása a közösségi média hálózatába.

Ha a linkre kattintva már be van jelentkezve az adott közösségi médiaszolgáltatónál, akkor a rendszer felismeri azt a megosztási oldalon, így közvetlenül megoszthatja a tartalmat. Ellenkező esetben be kell jelentkeznie a közösségi média hálózatába. Ettől kezdve az adott közösségi média hálózat webhelyén lesz.

Amennyiben a Facebook linkre kattint, a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Ave, CA 04304, USA internetes oldalára jut. Adatainak a Facebook Inc. által történő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával kapcsolatban a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában tájékozódhat: http://www.facebook.com/policy.php 

Amennyiben a Twitter linkre kattint, a Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA internetes oldalára jut. Adatainak a Twitter Inc. által történő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával kapcsolatban a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában tájékozódhat: https://www.twitter.com/en/privacy 

A Donau Niederösterreich Tourismus GmbH a közösségi média számos szolgáltatójával működik együtt. Ennek az együttműködésnek a részeként az Ön böngészője automatikusan kapcsolatba lép az adott szolgáltatóval, amikor annak alkalmazását használja (pl. beágyazott Vimeo és Youtube videók vagy Instagram bejegyzések). Ilyenkor pl. az Ön IP-címe, sütik és egyéb információk kerülnek továbbításra az adott szolgáltatónak, ha korábban már meglátogatta annak webhelyét. Ez az adatátvitel csak akkor történik meg, ha kapcsolatba lép ezekkel a közösségi hálózatokkal.

Honlapunkon a következő közösségi oldalak megosztás gombai találhatók meg: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, YouTube, a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA videómegosztó hálózata, Instagram, az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA közösségi hálózata GooglePlus, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States közösségi hálózata. A megosztás gomb az adott szolgáltató logójáról ismerhető fel.

Minden megosztás gomb az adatvédelem hatályos rendeleteivel összhangban van beágyazva. Csak és kizárólag abban az esetben jön létre közvetlen kapcsolat az Ön böngészője és az adott közösségi oldal üzemeltetője között, ha annak megosztás gombjára kattint. Az említett közösségi hálózatok üzemeltetői szerint a közösségi hálózatoktól a megfelelő megosztás gombra való kattintás nélkül nem gyűjthetők személyes és vállalati adatok. Csak bejelentkezett tagoktól gyűjtenek és dolgoznak fel adatokat, többek között az IP-címet. Ha nem akarja hozzárendelni weboldalunkat az adott közösségi oldal felhasználói fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki az arról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy honlapunk szolgáltatójaként nem áll rendelkezésünkre információ a továbbított adatok tartalmáról vagy a közösségi oldalak általi felhasználásáról. A közösségi média adathasználatával kapcsolatos további részletekért lásd a felsorolt közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatait.

Az egyes közösségi oldalak bemutatása: Instagram
Honlapunkon használjuk az Instagram közösségi oldal funkcióit, mely az Instagram LLC 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA vállalathoz tartozik. Instagram tartalmak beágyazásával (embed-funkció) képeket és videókat tudunk megjeleníteni. Olyan oldalak megnyitásával, melyek ilyen funkciókat használnak, az Instagram hozzáfér adatokhoz (IP-cím, böngésző adatai, dátum és idő, sütik), melyeket feldolgoz és kiértékel. Amennyiben rendelkezik Instagram fiókkal, melybe be van jelentkezve, ezeket az adatokat hozzárendelik az ott tárolt adatokhoz. Az Instagram adatvédelmi irányelveiről, a feldolgozásra kerülő adatokról és azok felhasználásáról bővebben a következő oldalon tájékozódhat: https://help.instagram.com/155833707900388 
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk, hogy internetes fellépésünk minőségét javítsuk és érvényesítsük az Instagram jogos érdekét, hogy a felhasználói magatartást optimalizálási és marketing céllal statisztikailag kiértékelje.

YouTube
Internetes oldalunk tartalmaz hivatkozást a YouTube videómegosztó csatornára, mely a YouTube LLC tulajdona székhellyel 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA-ban. Ha felkeresi oldalunkat, mely tartalmaz egy YouTube hivatkozást, akkor böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatba lép a YouTube szervereivel. A YouTube link tartalmát közvetlenül a YouTube továbbítja a böngészőjébe, és a YouTube illeszti be a honlapra. Ezért nincs ellenőrzésünk a hivatkozással a YouTube által összegyűjtött adatok mennyiségéről, de feltételezzük, hogy az Ön IP-címe szerepel közöttük. A YouTube általi adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint adatai felhasználásáról a YouTube hivatkozásokra vonatkozó adatvédelmi irányelvekben tájékozódhat, melyek egyben azokról a jogokról és beállításokról is beszámolnak, melyek a privátszféra védelmét szolgálják: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Amennyiben rendelkezik YouTube fiókkal és nem szeretné, hogy internetes oldalunkon keresztül a YouTube adatokat gyűjtsön Önről és ezeket hozzárendelje fiókja adataihoz, lépjen ki fiókjából, mielőtt oldalunkat használja.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk, hogy internetes fellépésünk minőségét javítsuk és érvényesítsük a YouTube jogos érdekét, hogy a felhasználói magatartást optimalizálási és marketing céllal statisztikailag kiértékelje.

Képek használata (rendezvények, események, stb.)

Képek (fényképek/videók) készülnek a különböző rendezvényeken, ill. kiváltképp a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH által szervezett eseményeken és sajtókonferenciákon, valamint azokon a rendezvényeken, ahol olyan személyek adnak elő vagy lépnek fel, akik a mi helyiségeinkben, nekünk vagy a mi támogatásunkkal űzik tevékenységüket.

A meghívókban, ill. a rendezvényen rendelkezésre áll az információ, hogy fényképek készülnek. Amennyiben a média kiváltsága (lásd § 9 DSG) nem érvényesül, a fényképész azt az utasítást kapja, hogy ha kisebb csoportokról készül felvétel, kérje ki a képen szereplők hozzájárulását. Ha nagyobb csoportokat fényképez le rendezvényen, akkor ezek a képek azt a célt szolgálják, hogy ismertebbé tegyék szervezetünket és fejlesszék imázsát. Ezeket a képeket az interneten, ill. nyomtatott információs anyagainkban közzé tehetjük (jogos érdek).

Ha egy kisebb csoport tagjaként vagy egyedül lefényképezik, akkor a fényképész meg fogja kérdezni, hogy hozzájárul-e a kép feldolgozásához és ennek érdekében megkéri, hogy írjon alá egy hozzájárulási nyilatkozatot. Amennyiben nem szeretne hozzájárulni a fényképhez, lehetősége van arrébb menni, hogy ne legyen a képen. Amennyiben a média privilégiuma (lásd § 9 DSG) nem érvényesül, bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását.

A hozzájárulás visszavonása esetében, amennyiben ez technikailag lehetséges, a fénykép törlésre kerül, ill. kezdeményezzük, hogy minden egyéb médium felületéről törlésre kerüljön. Nyomtatott kiadványok a hozzájárulás visszavonása következtében nem kerülnek megsemmisítésre. Miután a hozzájárulás visszavonását kézhez kapjuk, az érintett adatok feldolgozása abbamarad. Amennyiben a hozzájárulás visszavonása és az adatok további felhasználásnak esetleges tilalma költségekkel jár (a weboldal megváltoztatása, a nyomtatott információs anyagok megsemmisítése), és a visszavonás nem jár jogos érdekkel, akkor a változtatások költségeit az érintett személy viseli.
Jogosult a törvényi előírások keretein belül visszavonni hozzájárulását, amennyiben az adatok feldolgozása jogos érdeken alapszik. Mivel ezek a rendezvények nyilvános térben kerülnek megrendezésre, melyekhez szervezetünk jogos érdeke fűződik, ezt a feltételt figyelembe kell venni a visszavonás elbírálásában.

Ha az adatokat a saját weboldalunkon tesszük közzé, akkor azok a szerzői jogi védelem időtartamának lejártát vagy a hozzájárulás visszavonását követően törlésre kerülnek. Ha az adatokat közösségi oldalon használjuk fel, akkor azok csakis a hozzájárulás visszavonásával kerülnek törlésre.

A honlap használata

Sütik, Google Analytics, Google reCaptcha és Google Fonts

Amennyiben használja honlapunkat, a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH feldolgozza felhasználói adatait (dátum, idő, kattintott oldalak). Ezek az adatok kizárólag statisztikai céllal kerülnek tárolásra és anonimizált módon értékeljük ki őket.

Sütik
A sütik nagyon kicsi fájlok, melyeket egy webhelyről írnak a felhasználó számítógépére. Nem használhatók más adatok olvasására a számítógépen. A webhelyek sütiket használnak a korábbi felhasználói beállítások visszaállításához és a felhasználói lekérdezések előzményeinek megismeréséhez.

A Donau Niederösterreich Tourismus GmbH sütiket használ annak érdekében, hogy a honlapunkon található ajánlatokat jobban hozzáigazítsuk ügyfeleink igényeihez, valamint webhelyeink tartalmát a lehető legjobban strukturáljuk. Az információkat arra is felhasználják, hogy tovább javítsuk a honlap navigációs struktúráját, ill. azt felhasználóbarátabbá tegyük.
További sütik kerülhetnek felhasználásra azon szolgáltatók által, melyek honlapunkon kínálják szolgáltatásaikat. Ezeket a szolgáltatókat nem áll módunkban befolyásolni és nem használjuk fel az általuk használt sütiket saját célra.

Az böngészők alapbeállítása általában miden sütit elfogad. Azonban módosíthatja böngészője beállításait úgy, hogy ne fogadja el a sütiket, ill. törölje őket minden alkalommal, amikor bezárja a böngészőt. Ehhez további információt böngészője súgójában talál.

AdServer
A Donau Niederösterreich Tourismus GmbH honlapjain egy AdServert működted annak érdekében, hogy termékeit és témáit bannerek és skycraper hirdetések segítségével népszerűsítse. Ez az AdServer közvetlenül a www.donau.com szerverén helyezkedik el. Képek is közvetlenül az AdServeren kerülnek mentésre és nem külső forrásból töltjük fel őket. Így elkerülhető, hogy az adatok külsős kezébe jussanak.

Eseménynaptár
Az eseménynaptárban tájékoztatás és hirdetés céljából olyan nyilvános forrásból származó esemény- és elérhetőségi adatokat, ill. esetenként képeket és mozgóképeket dolgozunk fel, melyeket regisztrált felhasználók a veranstaltungen.niederoesterreich.at oldalon közzé tesznek. Ez a tárolás az adott esemény időtartamára vonatkozik és a Niederösterreich Werbung GmbH, mint felelős, valamint azon harmadik felek (egyesületek és intézmények) jogos érdekeinek védelme érdekében történik, melyek az eseményt közzétették az Alsó-Ausztria eseménynaptárában.

Adatok importálása hálózaton kívüli rendszerekből, imx.platform, Outdooractive és TOMAS-adatok, túraadatok, adatok foglaltságról és szobaárakról a következő rendszerekből:
Outdooractive GmbH, Bayerhamerstraße 47, A-5020 Salzburg
infomax websolutions GmbH, Kirchplatz 8, D-83224 Grassau
my.IRS GmbH & TBox AG, Dornierstraße 4, D-82178 Puchheim A továbbított adatokat, beleértve a képeket is, közvetlenül a www.donau.com  szerverére importáljuk, melyek nem töltődnek be újra a külső szerverről. Így a felhasználó böngészőjében nem kerül sor adatsáv létrehozására.

Google Analytics

Amennyiben hozzájárult a weboldal használatához, a Google Analytics szolgáltatásait is igénybe veszi. A Donau Niederösterreich GmbH Google Analytics-et használ annak érdekében, hogy elemezze a honlaphasználatot. Ez ebből származó adatokat arra használjuk, hogy honlapunkat és marketingstratégiánkat optimalizáljuk, ill. összefoglalókat készítsünk a honlapon történő tevékenységekről. A Google Analytics által készített jelentések alapján honlapunk teljesítményét és marketingkampányaink sikerességét értékeljük. A Google Analytics-szel kapcsolatban további információk az interneten vagy a www.google.com/analytics címen találhatók. A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatban a https://policies.google.com/?hl=hu címen tájékozódhatunk. 

A Google Analytics a Google LLC webes elemző szolgáltatása. Az EU-ban a felelős szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google“). A Google a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH megbízásából dolgoz fel adatokat a honlaphasználattal kapcsolatban és szerződésben kötelezi el magát olyan lépések mellett, melyek a feldolgozásra kerülő adatok bizalmas kezelését biztosítják.    

Honlapunk használata során többek között a következő adatok kerülnek feldolgozásra:

 • A felhasználók által felkeresett oldalak, az átkattintások száma
 • A felhasználók tevékenysége honlapunkon (pl. kattintások, görgetés és az oldalon eltöltött idő)
 • A felhasználók hozzávetőleges helymeghatározása (ország és város)
 • A felhasználók IP-címe (lerövidített formában úgy, hogy az egyértelmű beazonosítás nem lehetséges)
 • Technikai adatok, min pl. böngésző, internetszolgáltató, az internetezéshez használt eszköz és a képernyő felbontása
 • Látogatásának kiindulópontja (vagyis, hogy melyik honlapról vagy reklámfelületről látogatott el honlapunkra)
 • a referer URL (jelzi, hogy melyik honlapról vagy reklámfelületről látogatott el honlapunkra)

Ezek az adatok a Google egy európai szerverére kerülnek továbbításra, ill. tárolásra.

Az adatok kezelője
Az adatokat a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) mint megbízott kezeli. Ennek érdekében a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH a Google-lel egy megbízási szerződést kötött. A kaliforniai székhelyű Google LLC, ill. adott esetben az amerikai hatóságok betekintést nyerhetnek a tárolt adatokba.

Továbbítás harmadik országba

Nem kizárható, hogy adatok továbbításra kerülnek az USA-ba.

Az adattárolás időtartama

A Google Analytics az utolsó látogatást követően 14 hónapig tárol sütiket böngészőjében. Ezek a sütik egy véletlenszerű felhasználóazonosítót tartalmaznak, mely alapján a felhasználó a következő honlaphasználatnál felismerhető lesz. 

A feldolgozásra kerülő adatok a véletlenszerű felhasználóazonosítóval együtt kerülnek tárolásra, mely lehetővé teszi, hogy anonimizált felhasználói profilok kerüljenek kiértékelésre. Ezek a felhasználókra vonatkozó adatok 14 hónap után törlésre kerülnek. Egyéb adatok aggregált módon határozatlan ideig kerülnek tárolásra.

Jogalap és a hozzájárulás visszavonása

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen adatfeldolgozáshoz hozzájárulása szükséges. Hozzájárulását a jövőre vonatkozóan bármikor módosíthatja. Ehhez a süti-beállításokat kell felkeresnie, ahol módosíthatja a kiválasztott beállításokat.

Ezen felül megakadályozhatja, hogy a sütik által generált és a honlap felhasználásával kapcsolatos adatai (mint pl. az IP-cím) továbbításra, ill. a Google által feldolgozásra kerüljenek. Ehhez a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen letölthető kiterjesztés telepítése szükséges.

Google Analytics (anonimizáló funkcióval)
Honlapunkon a Google Analytics IP-cím anonimizálását alkalmazzuk. Ezt a funkciót a Google arra az esetre fejlesztette ki, ha a honlap az érvényes adatvédelmi előírásoknak és ajánlásoknak megfelelően nem tárolhat teljes IP-címeket. Az IP-cím anonimizálása, ill. maszkolása akkor történik meg, amikor az IP-cím megérkezik az Analytics adatrögzítő hálózatába, de a tárolás és a feldolgozás még nem kezdődik meg. Az IP-cím anonimizálásról további részleteket itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu .

Google reCaptcha
Honlapunk megbízásai védelme érdekében, melyeket online űrlapon keresztül juttat el hozzánk, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") reCAPTCHA szolgáltatását veszi igénybe. A lekérdezés annak megkülönböztetésére szolgál, hogy a bevitel egy személy vagy automatizált, gépi feldolgozás által, visszaélésként történik. A lekérdezés magába foglalja az IP-cím és a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges összes egyéb adat elküldését. Erre a célra az Ön bevitelét továbbítjuk a Google-nek, ahol az további felhasználásra kerül. A reCaptcha használatával Ön belegyezik abba, hogy az Ön általi felismerés a régebbi munkák digitalizálásába bekerüljön. Amennyiben azonban az IP-cím anonimizálása ezen a honlapon aktív, a Google IP-címét az Európai Unió, ill. az Európai Gazdasági Térség tagállamain belül előtte lerövidíti. Csak kivételes esetben továbbítja a Google a teljes IP-címet egy szerverre Amerikába, ahol lerövidítik. Ezen honlap üzemeltetője megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy a honlap használatát kiértékelje. A reCaptcha-n keresztül a böngésző által megadott IP-címet a Google nem veti össze más adatokkal. Ezekre az adatokra a Google vállalat eltérő adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A Google adatvédelmi irányelveiről itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu .

Google betűtípusok
Ezen a weboldalon külső betűtípusokat, Google Fonts betűtípusokat használunk. A Google Fonts a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") szolgáltatása. Mi azonban a külső betűtípusokat helyben, azaz a mi webszerverünkön integráltuk. Ez azt jelenti, hogy nincs kapcsolat a Google szervereivel, és így nincs adattovábbítás az USA-ba.

Getsitecontrol
A GetSiteControl szolgáltató (GetWebCraft Limited, Klimentos 41-42, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Ciprus) szolgáltatásait vesszük igénybe. A GetSiteControl egy olyan program, amely felugró ablakokat és overlay ablakokat jelenít meg a weboldalon tájékoztatási céllal és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az ablakok bizonyos szabályok szerint (pl. az oldallátogatások száma) szabályozhatók. Ebből a célból a GetSiteControl cookie-kat állít be. A GetWebCraft Limited által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos minden információ megtalálható az aktuális adatvédelmi szabályzatban: getsitecontrol.com/privacy.

YouTube
Honlapunkon YouTube komponenseket használunk. A YouTube egy internetes videómegosztó portál, mely lehetővé teszi, hogy videókiadók ingyenesen tegyenek közzé videókat, ill. a felhasználók szintén ingyen megnézzék, értékeljék és kommentálják azokat. A YouTube mindenféle videó megosztását lehetővé teszi, ezért akár teljes filmek és TV-műsorok, ill. klipek, filmelőzetesek, valamint felhasználók által készített videók is elérhetőek a portálon.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA egy leányvállalata.

A jelen honlap egyes oldalainak betöltésekor, melyeket az üzemeltető kezel, ill. YouTube komponens (YouTube videó) található rajta, az érintett internetböngészője automatikusan letölti a YouTube tartalmat. Erről részletesebben a https://www.youtube.com/intl/hu/about/  oldalon tájékozódhat. Ennek a technikai folyamatnak köszönhetően a YouTube és a Google értesül arról, hogy weblapunk mely aloldalait használja az érintett személy.

Amennyiben az érintett személy be van jelentkezve YouTube fiókjába és ellátogat egy olyan oldalunkra, mely YouTube videót tartalmaz, a YouTube felismeri, hogy melyik konkrét aloldalt látogatta meg. Ezt az információt a YouTube és a Google feldolgozza és hozzárendeli az érintett személy YouTube fiókjához.

A YouTube és a Google minden olyan esetben értesül arról, hogy az érintett személy pontosan melyik oldalt látogatta meg, ha olyan internetes oldalt tölt be, mely YouTube komponenst tartalmaz. Ez független attól, hogy az érintett rákattint-e a videóra vagy sem. Amennyiben az érintett személy nem kívánja, hogy ez az információ továbbításra kerüljön a YouTube-nak és a Goolgle-nak, ezt megakadályozhatja azzal, ha oldalunk betöltése előtt kilép YouTube fiókjából.

A YouTube nyilvános adatvédelmi irányelvei további tájékoztatást nyújtanak arról, hogy a YouTube és Google milyen módon gyűjti és dolgozza fel a személyes adatokat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de .

Cookies